Lublin z przewodnikiem

Lublin przewodnik z doświadczeniem

Przenieśmy się wspólnie do czasów świetności Rzeczypospolitej za panowania Jagiellonów. Posłuchajmy historii o diabelskim sądzie, o Widzącym z Lublina, spróbujmy jak smakuje cebularz. Dlaczego Lublin to miasto aniołów i czartów.

Zapraszam na szlak 750-letniego dziedzictwa narodowego.

Lublin – po Gnieźnie i Krakowie- zanim wybrano Warszawę, miał historyczną szansę stać się stolicą Polski. Miasto ukształtowane w połowie XII wieku na wschodnich rubieżach państwa, na nowo lokowane w 1317 r. przez Władysława Łokietka miało duże znaczenie już w czasach Piastów. Złoty okres dla rozwoju miasta przypada na czasy rządów Jagiellonów. Na zjeździe rycerstwa tu w Lublinie w 1386 roku wybrano na tron Jagiełłę, co zapoczątkowało sojusz polsko-litewski, który dopełniła unia lubelska w 1569. Również w czasach elekcji odgrywał Lublin ważną rolę, skoro zbierał się w nim na sesję Trybunał Koronny. Miasto od początku swojego istnienia stało się symbolem przenikania kultur.

Ścieżki tematyczne po Lublinie: Śladami Jagiellonów i Unii Lubelskiej
Spacer ( również w formie gry terenowej) połączony ze zwiedzaniem unikatowej Kaplicy z freskami fundacji Władysława Jagiełły oraz Galerii malarstwa z obrazem Jana Matejki "Unia Lubelska"

Ścieżka pamięci Żydów lubelskich
Spacer ( również w formie gry terenowej) po dawnej dzielnicy żydowskiej połączony ze zwiedzaniem Jesziwy oraz kirkutów; możliwy wykład z prezentacją, warsztaty wycinanki żydowskiej, podstawy języka hebrajskiego z nauką piosenki i tańca

Wielokulturowy Lublin
Spacer (również w formie gry miejskiej) połączony ze zwiedzaniem Kaplicy zamkowej, kościoła ewangelickiego lub synagogi; możliwy wykład z prezentacją

Masz pytania - zadzwoń lub napisz!

Tel: 602265878 lublin.guide@gmail.com